Privacyverklaring en algemene voorwaarden tot samenwerking met cliënt

Ik (Petra van de Leur, Spiritueel Coach) ben wettelijk verplicht u duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens ik verzamel en met welk doel. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens 25-05-2018/ AVG. Tevens onderstaand de algemene voorwaarden welke ik vanuit mijn bedrijf hanteer.

Wanneer wij besluiten te gaan samenwerken verklaren wij hierbij:

  1. Dat beide partijen zich verplichten tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die voortkomen uit de gesprekken.
  2. Dat P. van de Leur onderliggende problematiek die tijdens de sessie(s) naar boven komen, na overleg met de cliënt, P. van de Leur aan de huisarts mondelinge terugkoppeling mag verrichten en cliënt indien nodig zal doorverwijzen.
  3. Dat P. van de Leur van de sessies met de cliënten geen schriftelijk verslaglegging maakt.
  4. Dat cliënten die in gesprek gaan met P. van de Leur ten alle tijden verantwoordelijkheid blijven voor het eigen welzijn.
    P. van de Leur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het handelen van de cliënt.
  5. Dat facturering rechtstreeks aan de cliënt zal plaatsvinden via email.

Hierbij verklaart u:
Na het lezen van bovenstaande akkoord te gaan met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens gedurende de periode waarin u consulten afneemt bij Petra van de Leur, Praktijk voor BewustZijn, Spiritualiteit en Coaching, op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven staat. Alsmede de werkwijze als bovenstaand beschreven.

Indien u aanvullende vragen heeft hierover kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Indien u uw toestemming wilt wijzigen of opzeggen, dan kunt u mij dit schriftelijk laten weten en zal ik schriftelijk gehoor geven aan uw verzoek.

Petra van de Leur